Määritelmiä

Eläinavusteisuus tai eläinavusteinen työskentely (Animal Assisted Interventions, AAI)

Pitää sisällään eläinavusteisuuden kaikki lajit (AAA, AAT, AAP), kattotermi.

 

  1. Eläinavusteinen toiminta, eläinavusteinen vapaaehtoistoiminta

(Animal-Assisted Activities, AAA)

Vapaaehtoistoimintaa, ilmaista toiminnan kohteelle. Toiminnan tavoitteena on mahdollisuus lisätä ihmisen hyvinvointia motivoivin, kasvatuksellisin ja/tai mielihyvää tuottavin keinoin. Eläimen ohjaajalla ei ole ammatillista koulutusvaatimusta, mutta hänet tulee olla perehdytetty eläinavusteiseen toimintaan ja laitosvierailujen tekemiseen. Tapaamisten sisältö pohjautuu pääsääntöisesti spontaanisuuteen. Tapaamiset voivat olla säännöllisiä, mutta niiden pituus vaihtelee. Eläimen tulee olla terve ja tehtäväänsä soveltuva.

 

  1. Eläinavusteinen ammattilaisuus:

  1. Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT)

Tavoitteellista, eläin on osa hoito- tai kuntoutusprosessia. Tarkoituksena on ihmisen fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Se voi kohdistua yksilöön tai ryhmään ihmisiä. Terapialla on asetetut tavoitteet, edistymisen seuranta ja se dokumentoidaan. Eläimen ohjaaja on terveys- tai sosiaalihuoltoalan ammattilainen, joka on eläinavusteisuuteen perehtynyt/saanut soveltuvan koulutuksen tai terapia toteutetaan tällaisen henkilön ohjauksessa. Terapiasta peritään korvaus. Eläimen tulee olla terve ja tehtävään soveltuva.

Valvira hyväksyy ja valvoo terapeuttinimikkeen käyttöä: psykoterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti jne. Kun esimerkiksi psykoterapeutilla on ammattityössään mukana eläin, hän voi käyttää nimitystä eläinavusteinen psykoterapeutti tai tarkemmin mukana olevan eläimen perusteella esim. koira-avusteinen psykoterapeutti tai hevosavusteinen psykoterapeutti.

 

  1. Eläinavusteinen (erityis)opetus/oppiminen (Animal-Assisted (Special) Education, AAP)

Eläinavusteinen (erityis)opetus on (erityis)opettajan antamaa opetusta eläimen ollessa luokassa. Eläin voi olla opettajan oma tai eläin voi olla ohjaajan kanssa. Opettajan tulee olla perehtynyt eläinavusteisuuteen. Tavoitteellisena ja suunnitelmallisena se on ammatillista ja siitä voidaan maksaa erillinen korvaus.