Anima ry

 

 

 

30.1.2017 on rekisteröity uusi yhdistys Anima ry, jonka tarkoituksena on edistää ammattimaisen eläinavusteisen työskentelyn toimintaedellytyksiä ja tunnettavuutta sekä lisätä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä eläinavusteisin keinoin.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää muun muassa tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jolla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattipätevyys tai muu soveltuva pätevyys.

 

Eläinavusteinen työskentely on aiemmin jakautunut moneen eri yhdistykseen kapea-alaisesti tietyn eläinlajin tai ammatin perusteella. Anima ry on yhdistys, joka yhdistää kaikki eläinlajit ja painottaa ammatillista työskentelyä. Yhdistys tavoittelee jäsenikseen sosiaali- terveys- tai kasvatusalan ammattilaisia, jotka ottavat eläimen mukaansa työhön.

 

Anima ry painottaa sitä, että eläinavusteista työtä tehdään oman ammatin mukaisten ammattieettisten ohjeiden mukaan. Eläin antaa lisäarvoa ja vaikuttavuutta ammattilaisen työhön. Eläimen mukanaoloon luodaan erillinen eettinen ohjeistus yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

 

Anima ry toimii tiiviissä yhteistyössä Green Care Finlandin kanssa, joka toimii luontoavusteisten menetelmien kokoavana järjestönä. Anima ry toimii eläinavusteisten menetelmien kokoajana. Anima ry:n toiminnassa on mahdollisuus luoda keskitetysti puitteet eläinavusteisuudelle huomioiden muun muassa turvallisuusasiat, laatutekijät ja yleisesti hyväksytyt toimintamenetelmät. Koulutus kuuluu kiinteänä osana yhdistyksen toimintaan.     

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
Lännen Median lehdet kiinnostuivat eläinavusteisesta työstä alkuvuonna.